ฉนวนกันความร้อน ที่ปรึกษา

ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโรงงาน ทำไมต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น เพราะความร้อนทำให้เครื่องจักรกินไฟมาก อีกทั้งยังเสี่ยงชำรุดเสียหายได้ไวกว่าเดิมหลายเท่า

แต่อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานไม่ใช่เรื่องที่คิดปุบปับอยากติดก็ติด แต่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ฉนวนกันความร้อน โดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.เพราะต้องวัดค่าอุณหภูมิความร้อนที่เป็นปัญหา

การจะติดฉนวนกันความร้อนในโรงงานให้ได้มีประสิทธิภาพจริง เราต้องทราบก่อนว่าอุณหภูมิที่แท้จริงภายในโรงงานนั้นเป็นเท่าไร เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดมากน้อยแค่ไหน และต้องการลดอุณหภูมิลงให้ได้ประมาณเท่าไร เพื่อให้วัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้เอง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับโรงงานจึงต้องได้รับการสำรวจหน้างาน ลงพื้นที่วัดอุณหภูมิจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้วางแผนการทำงานออกมาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ฉนวนความร้อน

2.เพราะต้องหาจุดต้องแก้ไขให้ครบถ้วน

ความร้อนภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายจุด และหลายสาเหตุ เช่นเกิดจากเครื่องจักร เกิดจากการทำกิจกรรมภายในโรงงาน เกิดจากการวางผังโรงงานที่ปิดกั้นการระบายความร้อน เกิดจากผนังโรงงานไม่กันความร้อน หรือเกิดจากบริเวณท่อปรับอากาศขนาดใหญ่ ตลอดจนหลังคาโรงงานที่ดูดซับความร้อนมากกว่าปกติ ฯลฯ

ซึ่งโรงงานที่มีปัญหาความร้อนสูง อาจเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุพร้อมกัน ดังนั้น การให้ผู้เชี่ยวชาญสำรวจตรวจสอบโรงงานก่อนติดตั้งฉนวนจึงมีความจำเป็นมาก เพื่อให้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และครบถ้วนทุกจุดที่เป็นสาเหตุของความร้อนที่สะสมสูงในโรงงาน

ฉนวนความร้อน 3

3.เพราะต้องคำนวณปริมาณฉนวนกันความร้อนให้เพียงพอ

เมื่อทราบสาเหตุของจุดกำเนิด และจุดสะสมความร้อนที่ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนแล้ว ลำดับต่อไปที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือ ขั้นตอนในการคำนวณปริมาณฉนวนความร้อนที่ต้องใช้ ให้เพียงพอต่อการป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากติดตั้งน้อยเกิดไป ก็จะลดความร้อนลงไม่ได้ หรือถ้าติดมากเกินไป ก็จะเป็นการใช้งบประมาณที่เกินความจำเป็น

ทั้งนี้ ยังต้องรวมถึงการพิจารณาเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับประเภทการใช้งานด้วย ใช่ว่าฉนวนชนิดเดียวจะเหมาะกับทุกจุดใช้งานหมด เพราะในความเป็นจริงมีประเภทของฉนวนกันความร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแยกไว้อย่างชัดเจน อาทิ ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบปรับอากาศ และ ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานห้องเครื่องจักร งานทนอุณหภูมิสูง เป็นต้น

ฉนวนกันความร้อน

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะไม่เป็นผลดีเลยหากไม่ได้รับการวางแผนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดตั้งแล้วไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เสียงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า ตลอดจนอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ดังนั้น การเลือกใช้บริการปรึกษา และติดตั้งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยเฉพาะ อย่างทีมงานของ Siam Fiberglass จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ด้วยประสบการณ์โดยตรงหลาย 10 ปี โดยสามารถขอคำแนะนำเบื้องต้นได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”